Clio reklamní agentura

Zkrácená informace o agentuře

Název: Clio reklama (odborná nebo pacientská - aktivovaná, adsorbovaná na různá média). Složení: Kreativní nápad, grafická příprava, produkce. Indikace: Sales aidy a letáky pro lékaře, materiály pro kongresy, DTC kampaně apod. Dávkování: Možné i několikrát denně díky rychlé odezvě agentury. Kontraindikace: Přecitlivělost na reklamu nebo na kteroukoli pomocnou látku. Reklama by měla být odložena u osob trpících horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. Zvláštní upozornění: Podobně jako u každé reklamy musí být pro případ, že se po její aplikaci vyvine anafylaktická reakce, okamžitě dostupná odpovídající marketingová pomoc a dohled. Reklamu nelze v žádném případě aplikovat intravaskulárně! Interakce: Reklamu lze podat současně s jinými reklamami. Nežádoucí účinky při současné aplikaci s jinými reklamami však mohou být výraznější. Těhotenství a kojení: Omezené údaje o reklamě u těhotných žen nenaznačují, že by reklama mohla mít negativní dopad na plod či matku. Reklama může být aplikována v období kojení. Nežádoucí účinky: Smích, dobrá nálada. Tyto reakce obvykle odezní bez léčby během 1–2 dnů. Seznam pomocných látek: Tiskárny, počítače, skenery, digitální foto, laminátory, vazače apod. Doba použitelnosti: již 20 let. Zvláštní opatření pro uchovávání dat: Data jsou archivována v datovém úložišti při teplotě  20 °C. Držitel Rozhodnutí o registraci: Clio reklama pro farmacii s.r.o. Registrační číslo (IČ): 24779032. Datum první registrace / Prodloužení registrace: duben 1994/srpen 2014. Datum revize textu: srpen 2014.

Reklama není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci o agentuře naleznete v Obchodním rejstříku nebo se obraťte na adresu společnosti Clio reklama pro farmacii s.r.o., Kurta Konráda 2445/5, 190 00  Praha 9 - Libeň, tel.: 223 000 949, www.clio.cz.