Etika

Naším cílem je být dlouhodobě důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro naše klienty a napomáhat k jejim obchodním úspěchům. Dodržujeme všechna zákonná a etická pravidla pro podnikání, ze zvláštním zřetelem na kodexy podnikatelského chování v oblasti propagace léčivých přípravků. Jedná se především o etické kodexy:

• Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

• České asociace farmaceutických firem (CAFF)

• Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků (SVOPL)

Respektujeme ochranu duševního vlastnictví. Jednoznačně odmítáme korupční jednání, snažíme se o maximální transparentnost našeho podnikání. Díky tomu vytváříme dobré vztahy s našimi klienty a obchodními partnery.