Etika

Poskytujeme takové reklamní služby, které odpovídají etickým, profesionálním a zákonným požadavkům v České republice. Nevytváříme reklamu, která by byla urážlivá nebo znevažující. Velmi pečlivě dbáme na oddělování reklamy pro odbornou a laickou veřejnost. Zachováváme dostatečnou velikost Legal lines a zkrácených SPC.

Pro zdravotnický personál vám navrhneme jen takové reklamní předměty, které jsou v určené hodnotě Kč/ks a mají vztah k výkonu jejich povolání.

Zachováme mlčenlivost o obchodních i interních záměrech klientů.
Nepracujeme pro konkurenční brandy.