Jazykové korektury – kompletní redakční servis, odborné překlady

Po finálním schválení materiálů klientem provedeme jazykovou korekturu, abychom odstranili všechny chyby před vlastní výrobou. Tím zabráníme tomu, aby se už do dokumentu nedostaly chyby nové.

Zajišťujeme odborné překlady z mnoha jazyků do češtiny nebo do slovenštiny.