Kongresy a sympozia

Vytvoříme pozvánky s návratkami, oslovíme lékaře direct mailem. Připravíme všechny potřebné tiskoviny a reklamní předměty rozdávané lékařům.

Navrhujeme kongresové stánky i jejich potisk, dodáváme prezentační roletové systémy i magnetické stěny v různém materiálovém provedení a v různých rozměrech.