Inzerce

Připravujeme tiskové podklady pro inzeráty dle mediálního plánu. Data pro tisk kontrolují nezávisle vždy dvě osoby, abychom předcházeli jakýmkoli

i nepatrným chybám.

Navrhujeme také atypické nebo vložené reklamy.

 

Inzerce
Inzerce
Inzerce