CSR

Snažíme se o to, být sociálně a environmentálně odpovědnou firmou. Účastníme se proto akcí spojených s dárcovstvím. Naplňujeme naše interní směrnice o pracovních a lidských právech. Podporujeme myšlenky Fairtrade a udržitelného rozvoje.  

Z plnění našich environmentálních cílů máme dobré výsledky v dosahování energetických úspor a recyklace odpadu, především plastu a papíru. Tím chráníme přírodní zdroje. Preferujeme ekologicky šetrné výrobky a snižujeme dopady dopravy na životní prostředí tím, že přednostně využíváme MHD. Pro naše klienty navrhujeme ekologicky šetrné řešení při vytváření reklamy.  

Tato společenská odpovědnost není efektivní bez osobního etického přesvědčení všech zaměstnanců. Proto se v našem snažení orientujeme také dovnitř firmy a pořádáme různé akce, včetně školení CSR a teambuildingu.

 

Úrazy Odpady Absence
Spotřeba energie Korupce Environmepolitika
Školení Diskriminace Způsob třídení odpadu
- Zelená elektřina - CSR Rating