3D reklama

Nabízíme reklamní předměty,
které jsou v souladu s platnými zákony
a etickými kodexy pro zdravotnický personál.
Jedná se především o položky související s výkonem jejich práce a jejichž cena není vysoká.

Pokud je to možné a vhodné, dodáváme malé propagační předměty určené pacientům. Jedná se o originální výrobu i katalogový prodej.

3D reklama
3D reklama
3D reklama